Grunnsteinsnedleggelse og åpen dag på Gardermoen Campus

Lørdag 4. juni var det åpen dag på byggeplassen til det nye LHL-sykehuset på Gardermoen Campus. LHLs landsstyre, ansatte og deres familier fikk besøkt deres nye arbeidsplass.

Det var LHLs leder John Normann Melheim som la ned grunnsteinen for det nye sykehuset, som skal åpne våren 2018.

 

Foto: Finn Ståle Felberg.