Jobb i nytt sykehus Gardermoen

Vi takker for din interesse i forbindelse med at LHL-klinikkene skal åpne nytt sykehus på Gardermoen i 2018.

Det nye sykehuset vil bestå av fire klinikker; Medisin, Kirurgi, Invasiv kardiologi og Rehabilitering/livsstil.

Virksomheten i klinikkene vil bestå av dagens tilbud ved LHL-klinikkene Feiring- og Glittre med rehabilitering til hjerte-lunge og kreftpasienter, søvnutredning, hjertekirurgi og invasiv kardiologi. I tillegg vil det bli nye tilbud innen medisinske og kirurgiske tjenester, og livsstil. Vi vil derfor ha behov for økt kompetanse innenfor flere områder.

Arbeidet med å bygge opp og etablere de nye klinikkene pågår for fullt, og det vil da bli kartlagt hvilke nye ressurser det er behov for innenfor de ulike klinikkene.

Vi ber ellers alle som synes LHL-klinikkene Gardemoen kan være en spennende arbeidsplass om å søke stillinger som vi fortløpende vil lyse ut. Følg med på www.lhl.no/om-lhl/ledige-stillinger