Personvernerklæring

Som en sentral eiendoms- og byutvikler i Oslo er det nødvendig for Aspelin Ramm Gruppen AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aspelin Ramm») å behandle personopplysninger om kunder, leverandører, interessenter og andre aktører som oppholder seg på våre eiendommer.

Vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven, personvernforordningen, bokføringsloven og annet relevant regelverk. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Aspelin Ramm ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles om deg. Kontaktinformasjon til Aspelin Ramm er:

Adresse: Vulkan 16, 0178 Oslo
E-post: post@aspelinramm.no
Telefon: 22 40 40 00
Organisasjonsnummer: 916 473 680

Kontaktperson

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av dine personopplysninger kan du ta kontakt med Christopher Utne (CFO) på chu@aspelinramm.no eller 40 02 05 50.

Behandling av personopplysninger i Aspelin Ramm.
I det følgende gis det en beskrivelse av hvilke personopplysninger Aspelin Ramm behandler, for hvilket formål vi behandler de og hva som er det rettslige grunnlaget.

Administrasjon av kundeforhold

Dersom du som privatperson inngår en avtale med Aspelin Ramm kan du bli bedt om å oppgi en rekke personopplysninger som navn, personnummer og kontaktinformasjon. Noen ganger innhenter Aspelin Ramm disse opplysninger fra eksterne parter som eksempelvis boligmegler.

Dersom du inngår en avtale med Aspelin Ramm på vegne av en virksomhet kan du bli bedt om å oppgi personopplysninger som navn, personnummer, kontaktinformasjon og kopi av legitimasjon.

Disse personopplysningene brukes i forbindelse med kontraktsforhandlinger, avtaleinngåelse, oppfølging av kundeforholdet, samt fakturering. I tillegg vil vi bruke opplysningene i vår kommunikasjon med deg. Du vil også få et kundenummer som vil bli behandlet i forbindelse med kundeforholdet.

For Aspelin Ramm er det nødvendig å behandle disse opplysningene for å oppfylle avtalen vi har med deg, eller for å muliggjøre en slik avtale.

Oppfølging leverandører

Aspelin Ramm behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandører. I den forbindelse behandles personopplysninger som navn på kontaktperson, kontaktopplysninger til kontaktperson og kontaktpersonens stilling.

Personopplysningene behandles i forbindelse med kontraktsforhandlinger, kontraktsinngåelse, løpende oppfølging, samt øvrig kontraktshåndtering og fakturering. I tillegg vil opplysningene brukes i vår kommunikasjon med leverandør.

For Aspelin Ramm er det nødvendig å behandle disse opplysningene for å oppfylle avtalen vi har med virksomheten du representerer, eller for å muliggjøre en slik avtale.

Utførelse av påseplikter

Aspelin Ramm behandler personopplysninger i kraft av å være byggherre. Personopplysninger som behandles er navn og kontaktinformasjon til HMS-ansvarlig, HMS-kort der navn, firmanavn, kortnummer og inn- og utregistreringer fremkommer, samt opplysninger i oversiktslister.

Slike personopplysninger behandles for å påse at krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø oppfylles.

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser som påhviler Aspelin Ramm (krav i byggherreforskriften).

Aspelin Ramm behandler i enkelte tilfeller også personopplysninger i kraft av å være byggherre for byggeprosjekter.

Personopplysninger som behandles er navn på ansatte hos underleverandører, kontaktopplysninger, lønn, lønnstillegg, utgifter til reise, arbeidstøy, kost og losji.

Behandlingen er nødvendig fordi Aspelin Ramm har en plikt til å påse at minstekravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes (forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett).

Gjennom lovverket kreves også at byggherren eller den han peker ut har oversikt over hvem som til enhver tid befinner seg på byggeplasser.

Potensielle boligkjøpere

For deg som ønsker informasjon om våre prosjekter behandles kun ditt navn, dine kontaktopplysninger og ditt postnummer. Denne behandlingen har grunnlag i ditt samtykke, og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Utlevering av dine personopplysninger til eiendomsmegler vil ikke skje uten ditt samtykke.

Adgangskontroll og kameraovervåking

Aspelin Ramm har adgangskontroll og kameraovervåking i sine lokaler og i tilknytning til sine eiendommer. Dette innebærer behandling av personopplysninger som navn, kontaktinformasjon, inn- og utpasseringer gjennom adgangskontrollen, bilde og video for de personer som besøker lokalene og eiendommene.

Adgangskontroll og kameraovervåking gjøres av sikkerhetsmessige grunner og for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Alle steder hvor det foregår videoovervåking er tydelig skiltet.

Opplysninger som oppgis i forbindelse med adgangskontroll slettes automatisk hver 12 måned. Bilder og opptak fra kameraovervåking slettes automatisk i henhold til Datatilsynets retningslinjer.

Hvem utleverer Aspelin Ramm dine personopplysninger til

Dersom du har registrert deg som interessent i et boligprosjekt, vil Aspelin Ramm utlevere dine personopplysninger til eiendomsmegler på det aktuelle prosjektet så fremt du har samtykket til dette. Utover dette gir ikke Aspelin Ramm personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. I enkelte tilfeller er Aspelin Ramm rettslig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter. I alle tilfeller utleveres kun det som er nødvendig og relevant.

Hvem behandler dine personopplysninger på vegne av Aspelin Ramm

Flere selskap behandler personopplysninger på våre vegne. Disse kalles databehandlere. Vi har inngått databehandleravtaler med hver enkelt databehandler, som sikrer at behandlingen gjennomføres i samsvar med regelverket. Følgende selskaper er sentrale når dine personopplysninger behandles:

Bisnode, Fenistra, Visma
Formål: Oppfølging kunder, kontraktshåndtering/fakturering

Apsis
Formål: Informasjon ifm salg av boliger (potensielle boligkjøpere)

Stanley, Nordic Security
Formål: Adgangskontroll

Stanley, Securitas, OnePark
Formål: Kameraovervåking

Visma
Formål: Oppfølging leverandører, fakturering

Dine rettigheter

Du kan når som helst anmode om innsyn i, korrigering eller sletting av personopplysninger om deg. I tillegg kan du protestere mot eller be om begrensning av behandlingen av personopplysningene, samt be om å få overført personopplysningene dine til en annen virksomhet (dataportabilitet).

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å benytte seg av dine rettigheter må du fylle ut skjemaet kalt «GDPR i Aspelin Ramm – Skjema for forespørsler» (oversendes på forespørsel). Aspelin Ramm vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Lagringstid

I utgangspunktet lagrer vi dine personopplysninger hos oss kun så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for. Dette vil kunne variere avhengig av hvilket formål det er snakk om. I noen tilfeller har vi en lovbestemt plikt til å oppbevare personopplysninger i en bestemt periode før de kan slettes. Opplysninger som er innhentet på bakgrunn av ditt samtykke vil bli slettet når samtykket trekkes tilbake med mindre det finnes et annet grunnlag for videre oppbevaring.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du ta kontakt med vår kontaktperson for personvern eller klage til Datatilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endringer i vår behandling av personopplysninger som krever oppdatering av denne personvernerklæringen vil du finne informasjon om dette på vår hjemmeside.

Cookies

På dette nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette benytter vi oss av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dette er noe vi gjør for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet og slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. Vi benytter informasjonskapsler (heretter cookies) der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics

Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av Google Analytics her. Websiden benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.